-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inlijving van 560 kandidaten-onderofficier

Inlijving van 560 kandidaten-onderofficier

Op maandag 16 september 2019 om 7u00 lijft de Koninklijke School voor Onderofficieren te Sint-Truiden de Franstalige kandidaten in, zij starten aan hun opleiding tot onderofficier. Daags nadien stappen de Nederlandstalige kandidaten door de schoolpoort. Deze groep start een maand na hun collega’s kandidaten-onderofficieren die een technische opleiding volgen binnen deze school.

Hun eerste dag op de Campus Saffraanberg start met een onthaal, gevolgd door een aantal administratieve formaliteiten zoals controle van de diploma’s, maatname en een medisch nazicht. De ouders krijgen op dat ogenblik een rondleiding over de Campus waar de verschillende faciliteiten zoals logement, sportinfrastructuren, medische cel, hangar en lesblokken, … worden voorgesteld.

Na de speech van de schoolcommandant wordt iedereen uitgenodigd voor een maaltijd in de mess. Om 13u00 is het moment van afscheid aangebroken en starten de kandidaten met de eerste briefings en lessen.