-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoge autoriteiten bezoeken eerste Frans – Belgische oefening in het kader Strategisch partnerschap

Hoge autoriteiten bezoeken eerste Frans – Belgische oefening in het kader Strategisch partnerschap

Op 25 september voeren de militairen die deelnemen aan de eerste Frans-Belgische oefening Celtic Uprise 2019 een grootschalige demonstratie uit om hun samenwerking te onderstrepen.

Tijdens deze VIP-dag zullen tal van Belgisch en Franse militaire en burgerautoriteiten de oefening Celtic Uprise bezoeken. Op deze manier onderstrepen ze het belang dat beide landen hechten aan dit strategische partnerschap.

Met dit strategische partnerschap CaMo willen beide landen zeer nauw samenwerken op rond een geïntegreerde gemotoriseerde capaciteit. De samenwerking gaat vlak van opleiding over training, tot het ontwikkelen van een gezamenlijke doctrine en identiek materieel. De samenwerking mikt uiteindelijk op de versterking van de capaciteit voor een gezamenlijke operationele inzet.

De nieuwe voertuigen Jaguar en Griffon worden in België geleverd vanaf 2025. Maar de samenwerking tussen de eenheden op vlak van gezamenlijke training begint vandaag al.