-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

Herdenkingsplechtigheid Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk

De 75ste editie van de jaarlijkse bedevaart in het Fort van Breendonk zal op woensdag 18 september plaatsvinden in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip. Talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten zullen er samen met de Koning, families van oud-gevangenen, oud-strijders en oorlogsinvaliden een hulde brengen aan de Cenotaaf om zo de politieke en raciale gevangenen van het kamp te herdenken.

De rol van het memoriaal van Breendonk is een boodschap van hoop te brengen, door te tonen hoe onze voorvaderen vochten voor democratie en een rechtvaardige wereld.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en het jeugdkoor van De Munt zullen de plechtigheid opluisteren. Ook een detachement van de Koninklijke Militaire School zal haar respect betuigen. Tevens zullen driehonderd en één deelnemende jongeren de 301 in het fort omgekomen gevangenen symboliseren.