-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie stelt de capaciteit operationele reservisten voor

Defensie stelt de capaciteit operationele reservisten voor

Op donderdag 7 december bezoekt generaal-majoor Marc Thys, Commandant van de Landcomponent, de nieuwe capaciteit ‘Operationele Reservisten’ in het Kamp Elsenborn. Daarbij is tevens een bezoek op het terrein en schietstand voorzien. 

Defensie startte afgelopen zomer met een test-case waarbij een reservecapaciteit van een 40-tal reservisten werd opgericht in steun van het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie uit Spa.  

Tijdens hun opleiding worden deze reservisten klaargestoomd om binnenkort in bewakingsopdrachten met dreigingsniveau of bij nationale crisissen en rampen te worden ingezet. Op termijn is het de bedoeling dat gevechtseenheden over een eigen reserve-capaciteit van een 130-tal militairen zullen beschikken. 

De Strategische Visie van Defensie beschrijft een moderne Reserve, waarbij reservisten de actieve militairen kunnen ondersteunen in hun dagelijkse taken.