-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defensie plaatst bestelling textielen mondmaskers

Defensie plaatst bestelling textielen mondmaskers

De Ministerraad heeft op maandagavond 27 april aan Defensie gevraagd om een opdracht voor de levering van textielen mondmaskers te realiseren ten voordele van de Belgische bevolking.

Op dinsdag 28 april heeft Defensie een globale marktprospectie opgestart.

Het bestek werd zondag jongstleden verstuurd naar de door Defensie geselecteerde firma’s, zoals toegestaan door de gebruikte procedure, namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het contract werd op dinsdagavond 5 mei genotificeerd aan een Belgische en een Luxemburgse firma.

Deze 2 bedrijven zijn verplicht om binnen de 7 dagen stalen ter beschikking te stellen teneinde conformiteitstesten uit te voeren.

De levering is contractueel voorzien te Peutie en dit uiterlijk op zondag 24 mei.

De betaling zal uitgevoerd worden na levering van de mondmaskers en op voorwaarde dat deze maskers conform zijn verklaard.

Voor wat de verdeling van deze textielenmondmaskers betreft, worden door Defensie momenteel verschillende pistes verkend.