-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Minister van Defensie Philippe Goffin et de Chef Defensie, Generaal Compernol maken een nieuwe stand van zaken op van de bijstand van Defensie aan woonzorgcentra

De Minister van Defensie Philippe Goffin et de Chef Defensie, Generaal Compernol maken een nieuwe stand van zaken op van de bijstand van Defensie aan woonzorgcentra

Minister van Defensie Philippe Goffin en Chef Defensie, generaal Marc Compernol maken  op maandag 20 april 2020 een stand van zaken op van de tijdelijke  steun van Defensie aan woonzorgcentra in het kader van de COVID-19-crisis: medische en logistieke ondersteuning in het woonzorgcentrum Saint-Joseph in Luik, op dinsdag 21 april in het woonzorgcentrum Tilleul d'Edouard in Luik en in Residentie Les Jonquilles in Mons en op woensdag 22 april in Les Bastions in Bouillon. 

Sinds vandaag heeft het 3e Medische interventie-eenheid van Marche-en-Famenne 6 ambulanciers ter beschikking gesteld om te helpen in het woonzorgcentrum Saint-Joseph in Luik. 

Morgen dinsdag, stelt het 3EMI ook 6 ambulanciers ter beschikking van het woonzorgcentrum Tilleul d'Edouard in Luik. Het 14e Medisch Bataljon van Peutie zal aanwezig zijn in Residentie les Jonquilles in Bergen met 7 ambulanciers en 2 ziekenhuishygiëne-instructeurs. 

Op woensdagmorgen zullen 4 ambulanciers van het 3EMI hulp gaan bieden in Residentie les Bastions in Bouillon. 

Op dit moment ontvangen dus in totaal 10 woonzorgcentra hulp via de Medische Component van Defensie. 

Tot op heden zijn 52 verzoeken bij Defensie binnengekomen. 

70% van de aanvragen zijn al in een gevorderd stadium van behandeling: de verkenning is uitgevoerd,  de analyse lopende, steun soms al geactiveerd).

Zo heeft Defensie vandaag ongeveer 50% van de aan FOD Volksgezondheid gerichte aanvragen behandeld. 

Defensie zet haar nationale inspanningen ten aanzien van de Belgische bevolking voort door hulp te bieden in tijden van crisis. 

Defensie is niet alleen aanwezig in de medische sector maar ook in het luchttransport, de logistiek en het transport, om er slechts enkele op te noemen. 

Tegelijkertijd blijft zij alle missies, zowel in het buitenland (Mali, Litouwen, Afghanistan, ...) als op het nationale grondgebied uitvoeren.

Minister van Defensie Philippe Goffin en Chef Defensie, generaal Marc Compernol willen alle militairen die in de eerstelijnszorg staan uitdrukkelijk bedanken.