-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Militaire Politie krijgt nieuwe motoren

De Militaire Politie krijgt nieuwe motoren

Op 29 mei 2018 stelt de Militaire Politie, in aanwezigheid van de heer Steven Vandeput Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken haar nieuwe motoren voor tijdens een persconferentie in het kwartier Koningin Elisabeth in Evere.

Na 15 jaren trouwe dienst zijn de huidige motoren aan vervanging toe. De aankoop van de nieuwe motor stelt de Militaire Politie in staat haar escorte-opdrachten uit te voeren.

Na een praktische en technische uiteenzetting kan u getuige zijn van een dynamische demonstratie door motorrijders van de Militaire politie en zelf plaatsnemen in een door de Militaire politie geëscorteerd voertuig in de straten van Brussel.