-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Mediane Brigade wordt Gemotoriseerde Brigade

De Mediane Brigade wordt Gemotoriseerde Brigade

In aanwezigheid van Sander Loones, Minister van Defensie belast met ambtenarenzaken, wordt op 22 november 2018 de Gemotoriseerde Brigade boven het doopfont gehouden tijdens een militaire plechtigheid in Marche-en-Famenne.  Tijdens een persconferentie na afloop van de plechtigheid, zal de Minister van Defensie de inhoud en de implicaties uitleggen van de overgang van de huidige Mediane Brigade naar de nieuwe Gemotoriseerde Brigade.

Zoals voorzien in de strategische visie wordt de Mediane Brigade de Gemotoriseerde Brigade en krijgt die hiermee een groot aantal eenheden onder zijn bevel die tot de dag van vandaag rechtsreeks afhingen van de staf van de Landcomponent. De staf van de nieuwe brigade zal zich verdelen over de sites van Marche-en-Famenne en Leopoldsburg.

De brigade, die door deze overgang 6.500 militairen onder zijn vleugels krijgt, gaat van 5 bataljons (het 1/3 Bataljon Lanciers, het bataljon Ardeense Jagers, het bataljon Bevrijding - 5de Linie, het bataljon Karabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers en het Bataljon 12de Linie Prins Leopold – 13e Linie) naar 15 eenheden. Het wordt hierbij versterkt met het Bataljon Jagers te Paard, het Bataljon Artillerie, het 4de en het 11de Bataljon Genie, de 4de et 10de Groep Communicatie- en Informatiesystemen, het 4de en het 18de Bataljon Logistiek en in een tweede fase de kampen Marche en Beverlo.

De opdrachten van de Gemotoriseerde Brigade concentreren zich op de voorbereiding, de planning en de uitvoering van landoperaties in de ruimste zin van het woord, en dit zowel op het nationaal grondgebied als tijdens buitenlandse ontplooiingen.