-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Lichte Brigade wordt Special Operations Regiment

De Lichte Brigade wordt Special Operations Regiment

In aanwezigheid van de heer Steven Vandeput, Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, organiseert het nieuwe Special Operations Regiment (SO Regt) op 3 juli 2018 een persconferentie met aansluitend een parade. Tijdens deze persconferentie zal de minister van Defensie de transformatie van De Lichte Brigade naar het SO Regt toelichten en de ingebruikname van de "Fox" het nieuwe Rapid Reaction Vehicle (RRV) aankondigen.

Zoals voorzien in de strategische visie, verhuisde De Lichte Brigade van haar vroegere standplaats Marche-en-Famenne naar het militaire kwartier van Heverlee. Gelijktijdig met de verhuis transformeerde zij naar Special Operations Regiment, samengesteld uit de Special Forces Group, het 2de commandobataljon, het 3de Parachutistenbataljon en de aanverwante trainingscentra. De opdrachten van het SO Regt zullen zich meer toespitsen op het uitvoeren van speciale operaties, onder andere in het kader van terrorismebestrijding en het bijstaan van bevriende democratieën in hun strijd tegen vijandige groeperingen.

Op het einde van de parade kan u getuige zijn van een dynamische demo, uitgevoerd door elementen van het Special Operations Regiment gesteund door enkele van haar mogelijke enablers, waarbij een waardevol pakket in handen van een vijandige cel zal worden gerecupereerd.