-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

D-Day herdenkingsvlucht boven België

D-Day herdenkingsvlucht boven België

Op donderdag 6 juni 2019 herdenkt de Belgische Luchtmacht de start van de bevrijding van Europa, nu 75 jaar geleden, met een unieke fly-by boven de provincies en Brussel. Deze overvlucht zal bestaan uit een formatie van zeven F-16 gevechtsvliegtuigen in een ‘victory formation’. Twee F-16’s zijn gedecoreerd met ‘invasion stripes’ en een beschilderde staart, een referentie naar de invasie van 6 juni 1944.

Om het luchtverkeer tijdens de passage boven Brussel niet onnodig te verstoren, zullen enkel de twee F-16 met ‘invasion stripes’, geflankeerd door een Spitfire de vlucht over het centrum van Brussel en het Jubelpark voltooien. Deze route geldt voor deze formatie als voorbereiding op het luchtdefilé van 21 juli, dat ook in het thema staat van D-Day.

De Belgische inzet in de lucht tijdens D-Day

Op 6 juni 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat de laatste fase in de strijd voor de bevrijding van Europa werd ingezet. Tijdens deze operatie (Operation Overlord) en meer specifiek op 6 Juni 1944 (D-Day) vlogen zowel het 349ste als het 350ste Smaldeel meerdere sweeps boven de stranden van Normandië. Op die dag behaalde het 349ste Smd twee luchtoverwinningen (JU-88). Ter ere van al diegenen die hun leven in de weegschaal hebben gelegd om Europa te bevrijden, herdenken het 349ste en het 350ste Smd deze datum dan ook op passende wijze.

Herdenking Belgische Luchtmacht omwille van 75 jaar bevrijding

Naast de twee F-16’s van het 349ste en het 350ste Smd heeft ook een C-130 ‘invasion stripes’ gekregen. Dit ter ere van het 525 Sqn, een grotendeels door Belgische piloten bemande transporteenheid die later mee aan de basis lag van de 15de Wing Luchttransport. Deze toestellen zullen op verscheidene luchtactiviteiten tijdens het komende jaar in binnen-en buitenland te zien zijn.

De herdenkingsactiviteiten ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Bevrijding startten voor de Belgische Luchtmacht in 2019 op 23 mei laatstleden, met de inhuldiging van een nieuw monument in Crépon, Normandië, ter ere van de Belgische inzet tijdens de bevrijding. Op 6 juni is er dan de overvlucht in ‘victory formation’ door het 349ste en het 350ste Smd. Vervolgens neemt op 9 juni de ‘special paint’ C-130 deel aan de D-Day paradrop in Sainte-Mère-Eglise, Normandië, samen met het Special Operations Regiment en een dertigtal andere transportvliegtuigen van onze bondgenoten.