-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische F-16’s nemen luchtruimbewaking over van onze noorderburen

Belgische F-16’s nemen luchtruimbewaking over van onze noorderburen

Op 14 mei neemt de Belgische Luchtmacht de Quick Reaction Alert (QRA) beurtrol over van haar Nederlandse collega’s. Sinds 1 januari 2017 bewaken België en Nederland afwisselend het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. De Nederlandse Koninklijke Luchtmacht nam deze opdracht sinds januari 2020 voor zijn rekening.

Eén van de taken van de Belgische Luchtmacht is om adequaat te reageren op schendingen van het gezamenlijke luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Hiervoor staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s vertrekkensklaar op één van de vier F-16-vliegvelden van beide landen. Vanaf 14 mei staan deze toestellen op de vliegbasis van Florennens. Dit wordt de zogenaamde Quick Reaction Alert  taak genoemd. Deze taak wordt uitgevoerd om de veiligheid in de lucht te bewaken en ongewenste indringing in het luchtruim te voorkomen. 

De controle van het luchtruim met behulp van radarsystemen blijft echter een autonome verantwoordelijkheid van beide naties. In België is dit een opdracht van het Control and Reporting Centre (CRC). Dit is voorlopig nog in Glons gevestigd, maar verhuist binnenkort naar een hypermodern centrum in Bevekom. Dit luchtbewakingscentrum is verantwoordelijk van de Belgische-Luxemburgse sector van het NAVO-Luchtruim. Een soortgelijk centrum in het Nieuw-Milligen vlak bij Apeldoorn waakt over de Nederlandse sector. De F-16’s met QRA hebben een inzetgebied dat de hele verantwoordelijkheidszone van de BeNeLux bestrijkt. 

Afhankelijk van waar de luchtruimschending zich voordoet zal één van de twee centra de QRA F-16’s in de lucht sturen om de intenties van het civiele of militaire vliegtuig waarvan een dreiging uitgaat te kennen. Dit heet een ‘scramble’. De piloten kunnen op enkele minuten tijd opstijgen en een onderschepping uitvoeren. De gevechtsvliegtuigen worden door de radarcentra naar het verdachte vliegtuig geleid. De QRA-toestellen mogen voor het uitvoeren  van deze opdracht de geluidsmuur doorbreken. 

In 2018 onderschepten Belgische F-16 van de vliegbasis te Florennes een Russissche supersonische nucleaire bommenwerper zonder gekend vliegplan boven de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. De aansturing van de Belgische vliegtuigen gebeurde vanuit het Nederlandse luchtgevechtsleidingscentrum van Nieuw-Milligen.