-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

84ste jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen

84ste jaarlijkse parade aan de Cenotaaf in Londen

Op zaterdag 14 juli 2018 neemt Defensie deel aan de traditionele plechtigheid aan de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de gesneuvelde landgenoten tijdens de twee Wereldoorlogen. Verschillende Belgische en Britse autoriteiten zullen deze plechtigheid bijwonen.

Dit jaar hebben de organisatoren de bijzondere eer Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin op de plechtigheid te verwelkomen.

Detachementen van de Koninklijke Militaire School (KMS), de Marinecomponent en het Mediaan Bataljon Karabiniers-Grenadiers zullen aan de zijde van de veteranen defileren door de straten van de hoofdstad. De Marine- en Luchtkadetten van beide landen zullen eveneens deelnemen aan de parade.

Het defilé op Brits grondgebied, waarbij de troepen gewapend paraderen, is een voorrecht dat enkel aan België verleend werd door Koning George V. Deze traditie vindt jaarlijks plaats en werd voor het eerst verleend naar aanleiding van het overlijden van Koning Albert I in 1934.