-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

680 nieuwe kandidaten voor de Koninklijke School voor Onderofficieren

680 nieuwe kandidaten voor de Koninklijke School voor Onderofficieren

Op donderdag 7 november 2019 om 19u00 wordt de nieuwe promotie kandidaten van de Koninklijke School voor Onderofficieren, Campus Saffraanberg, plechtig voorgesteld met een militaire plechtigheid op de Grote Markt van Sint-Truiden. Deze plechtigheid wordt voorgezeten door de Heer Didier Reynders, Minister van Buitenlandse en Europese Zaken en van Defensie, en wordt bijgewoond door tal van militaire en burgerlijke autoriteiten en door heel veel ouders en familieleden van de nieuwe kandidaten.

Traditiegetrouw kent men aan de nieuwe promotie een peter toe. Voor de promotie 2019 werd dit peterschap aan wijlen Adjudant-majoor Karel Vermeulen toegewezen. Karel begon zijn militaire loopbaan als kandidaat-onderofficier te Gent in 1981, nadat hij afgestudeerd was als gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige. Als jonge sergeant start hij op de dienst Intensieve Zorg in het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek. Gedurende zijn loopbaan heeft hij tussen 1991 en 2013 aan een hele reeks operaties deelgenomen. Hij was de drijvende kracht om het statuut van de verpleegkundigen wezenlijk te verbeteren. Hij overleed in 2014. Adjudant-majoor Vermeulen was een zeer voorbeeldig militair, en zal voor altijd in de herinnering voortleven van zijn collega’s en zijn gezin.

De plechtigheid wordt opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, onder leiding van kapitein-commandant kapelmeester Matty Cilissen.

De troepen staan tijdens de plechtigheid onder het bevel van de commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren, Kolonel SBH Jan Abts. Aan de plechtigheid nemen zeven pelotons met Franstalige en acht pelotons met Nederlandstalige kandidaten van het Departement Militaire Vorming deel. Het Departement Technische Vorming stelt twee pelotons op van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School en drie pelotons van de Algemene Technische Opleiding. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé.