-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

154-urenloop!

154-urenloop!

De 154ste Promotie Sociale en Militaire Wetenschappen (SSMW) van de Koninklijke Militaire School gaat de sportieve uitdaging aan om 154 uur, ofwel 6 dagen en 10 uur, onafgebroken te lopen doorheen Brussel. Deze uitdaging maakt deel uit van Project 5 SSMW, het jaarlijkse liefdadigheidsproject van de laatstejaars van de militaire school. Dit instituut staat in voor de vorming van de officieren van Defensie. 

Dit jaar zal onze promotie ‘Stichting Pelicano’ steunen. Pelicano is een stichting onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en ondersteunt op financieel vlak Belgische kinderen in armoede. Deze kinderen en jongeren zijn immers de meest kwetsbare schakels in onze maatschappij en moeten dan ook alle kansen krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Concreet gaat het om het voorzien van warme maaltijden, aangepaste kledij, toegang tot sport- en culturele activiteiten, … 

Het hoogtepunt van Project 5 SSMW is de ‘154-urenloop’ die start op 9 maart om 1u54. Gedurende 6 dagen en 10 uur zullen de officier-leerlingen afwisselend doorheen Brussel lopen. Onze promotie zal zich in verschillende groepen verdelen waarbij elke groep ervoor zorgt dat er steeds twee personen lopen en dit voor de volledige periode, zowel dag als nacht. Het einde van deze uitdaging is gepland op 15 maart om 11u54, waarna de opbrengsten bekend worden gemaakt.