-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

120 Light Multirole voertuigen tijdelijk buiten dienst

120 Light Multirole voertuigen tijdelijk buiten dienst

Na de recente grondige inspecties en onderhoud (TIM – Thorough Inspection & Maintenance) van verschillende Light Multirole voertuigen neemt de defensiestaf de beslissing om tijdelijk een gedeelte van dit type buiten dienst te stellen. “De veiligheid primeert en we wensen geen onnodige risico’s te nemen”, luidt het bij de Algemene Directie Material Resources. Het gaat om 120 LYNX-voertuigen van het type RPK en SPS; bepantserd en uitgerust met extra bewapening. De 320 niet-bepantserde blijven in gebruik.

In het kader van permanent risicobeheer voert Defensie regelmatig controles en inspecties uit. Tijdens de TIM werden scheuren op het chassis van enkele voertuigen vastgesteld. Hiervoor was een volledige demontage nodig. Over hoeveel voertuigen het exact gaat is nog niet gekend. Momenteel wordt er met behulp van een RX-scanner naar de rest van de vloot gekeken.  29 voertuigen van dit type bevinden zich in buitenlandse operaties en oefeningen. Daarenboven staan er 26 voertuigen in voor de beveiliging van onze binnenlandse luchtmachtbasissen. Ook deze zijn buiten dienst gesteld en zullen zo snel mogelijk een inspectie krijgen.

De LYNX, een Light Multirole Vehicle (LMV), is sinds 2007 in dienst bij Defensie en is in eerste instantie bedoeld als verbindingsvoertuig voor gevechtsgroepen tijdens humanitaire en vredesondersteunende operaties. Zowel de Land-, Lucht- als Medische Component gebruiken het. De huidige dreigingen, zoals terrorisme en de ongecontroleerde verspreiding van massavernietigingswapens, vereisen vooral lichte, mobiele en snel inzetbare troepen. Dit type lichte terreinvoertuig past in dat plaatje.