-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werken bij de Landcomponent

Werken bij de Landcomponent

Kiezen voor een job bij de Landcomponent, dat is kiezen voor een beroep waarbij je heel vaak op het terrein staat, soms middenin een conflict. Het motto ‘With people, amongst people’ is bewust gekozen aangezien het belangrijkste wapensysteem van de Landcomponent de soldaat zelf is.

Het veelvoud aan capaciteiten bij de Landcomponent wordt onderverdeeld in drie grote groepen: combat (gevechtstroepen), combat support (gevecht-ondersteunende troepen) en combat service support (steuntroepen). Je hebt dus bij aanvang van je carrière een enorm aanbod aan jobkeuzes, waar je met je kennis en vaardigheden voor kan solliciteren. Ook tijdens je carrièreverloop is er de mogelijkheid om je bij te schaven in andere competentiedomeinen in de verschillende opleidings- en trainingscentra.

Wie kiest voor een job bij de Landcomponent, kiest voor handelen op de grond, te midden van de bevolking. Dat gebeurt soms ver weg, soms in eigen land. Je moet ook rekening houden met langdurige periodes weg van huis (enkele weken tot maanden) wanneer je je taak als militair uitvoert. Daarbij kan je rekenen op een professionele omkadering en technologisch geavanceerd materiaal, met moderne gepantserde wielvoertuigen zoals de Piranha, de Dingo 2 of de Pandur en performante wapensystemen.

Elke militair doorloopt vanaf zijn aankomst bij de Landcomponent een continue kwalitatieve opleiding en training. Iedereen start met een basisopleiding en volgt achteraf een voortgezette vorming. Die waaier aan vormingen gaat van gevechtstechnieken, tactische beoordeling, vuursteun en ontmijning tot logistieke ondersteuning en communicatie. Al die opleidingen vinden plaats in de scholen en eenheden van Defensie. Tijdens je opleiding word je getraind om in verschillende situaties op een professionele manier om te gaan met de zwaarst mogelijke omstandigheden.

Daarnaast verwacht de Landcomponent van zijn personeel dat iedereen jaarlijks een individueel trainingstraject en sportproeven aflegt. Zo garandeert hij een basiskennis en -conditie voor elk personeelslid, zowel voor basisoverlevingstechnieken als kennis in eerste hulp en schietvaardigheden. De eenheden organiseren ook trainingsactiviteiten in realistische omstandigheden om zo de professionele paraatheid van hun personeel te verzekeren.

Die hoge trainingsverwachtingen zorgen ervoor dat elk lid van de Landcomponent zo goed mogelijk voorbereid is op de uitvoering van zijn taken als militair. Zoiets vereist flexibiliteit, karakter en doorzettingsvermogen plus een fysieke en mentale paraatheid: eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor een militair van de Landcomponent. Eigenschappen waarvan we verwachten dat een kandidaat-militair ze bezit of waarin hij of zij zich zal dienen te ontwikkelen.

Wij zijn de component die zich dagelijks traint om onze opdracht te kunnen uitvoeren. Het zijn onze militairen die in rechtstreeks contact komen met de bevolking, die de confrontatie aangaan en die de taak tot een goed einde brengen. Kies voor de Landcomponent, kies voor een job die veiligheid uitademt.