-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Waarden

Waarden

De waarden van Defensie laten je toe een correct beeld te vormen van wat wij verwachten van een ‘goede militair’. Ze zijn een 'houvast' voor de militair bij de uitoefening van zijn functie en de uitvoering van zijn opdracht. Ze vormen als het ware een leidraad tijdens de militaire loopbaan.

Een goede militair is een loyaal en integer persoon met een sterk eergevoel. Hij behandelt zijn collega’s met respect, heeft respect voor de maatschappij en haar instellingen.

Hij is moedig en beschikt over het nodige plichtsbesef.

Voor een (operationele) opdracht zet zich, samen met zijn team, ten volle in om die tot een goed einde te brengen.

Het streefdoel is dat elke militair de waarden van Defensie kent en zich ernaar gaat gedragen.

Tradities

Tradities

Defensie is meer dan operaties en trainingen. Het is een organisatie met een lange historiek, die sterk verweven is met de Belgische geschiedenis.

De oprichting van de krijgsmacht verliep parallel met de oprichting van de Belgische staat. Hierdoor staat Defensie symbool voor de verbondenheid van het Belgische volk en kent het een rijk palet aan tradities, die met trots in stand gehouden worden. Denk maar aan de herdenkingsparades, de band met het koningshuis, de jaarlijkse toost op de Koning, de parade van 21 juli, de eedafleggingen en het uniform.

In het Koninklijk Legermuseum aan het Jubelpark in Brussel krijg je een mooi overzicht van onze tradities over de jaren heen.