-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sport voor allen

Sport voor allen

Militairen moeten fit zijn. Dat is een absolute vereiste voor hun beroep. Die fitheid is bepalend voor de manier waarop ze zowel individueel als gezamenlijk klaar zijn voor hun opdrachten. De fysieke fitheid draagt bovendien bij tot de gezondheid en mentale weerbaarheid van de militair.

Elke militair moet in functie van zijn geslacht en leeftijd gedurende de hele loopbaan voldoen aan een basisfitheid. Die fitheid wordt trouwens ook elk jaar geëvalueerd in o.a. sportproeven. Dit veronderstelt dat elke militair zich ook regelmatig traint. Defensie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

Om specifieke doelen te bereiken, o.a. voor operaties, zullen de Physical Training Instructors in samenspraak met hun commando specifieke programma’s uitwerken voor die training. Functies en taken met een grotere belasting vereisen een aangepast fitheids- en trainingsniveau.

Om de militairen daarnaast te motiveren en trainingsdoelen te geven, organiseert Defensie ook sportwedstrijden en nationale kampioenschappen. Gedurende deze wedstrijden kunnen de militairen zich niet alleen met elkaar meten maar worden ook de samenhorigheid en teamgeest binnen de eenheid gestimuleerd.