-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Praktisch

Praktisch

Door de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona-pandemie, zijn de gewone militaire medische middelen van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) momenteel tijdelijk algemeen ontoereikend.

Defensie wilt alle onnodige verplaatsingen vermijden en het besmettingsrisico bij louter administratieve procedures beperken. Daarom mag een zorgverstrekker zijn of haar patiënt tijdelijk en uitzonderlijk toch doorverwijzen naar de burgersector voor diensten die normaal gezien in het militair hospitaal beschikbaar zijn.

De zorgverstrekker, tewerkgesteld in militair medisch midden of aangenomen door Defensie, die tijdens een consultatie een patiënt wil doorverwijzen naar een dienst of specialiteit die normaliter in het militair hospitaal wordt aangeboden, kan tijdelijk en uitzonderlijk toch een rechtmatig model transfer voor de burgersector opmaken.

Die maatregel treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020 en geldt tot eind 30 augustus 2020. Afhankelijk van de omstandigheden kan de maatregel verlengd worden.

Deze maatregels zijn echter niet van toepassing op 2de lijn tandheelkunde. Alle noodgevallen 1ste en 2de lijn werden en worden nog steeds behandeld in de tandheelkundige dienst van het MHKA.

Op deze site vind je als rechthebbende van Defensie alle nodige informatie en de procedures die je moet volgen om blijvend kwaliteitsvolle gezondheidszorgen te blijven genieten die terugbetaald worden door Defensie.

Als u rechthebbende bent van Defensie en u toegang heeft tot INTRANET  kan u ook  bijkomende informatie terugvinden op volgende url http://intranet.mil.intra/sites/budfin/2014%20web%20pages/Medical%20Care.aspx

Raadpleeg een aangenomen arts met: je SIS-kaart; je dienstidentiteitskaart of je identificatiekaart CDSCA.

De aangenomen arts verbindt zich ertoe om de tarieven van het RIZIV te hanteren; om enkel prestaties erkend door het RIZIV te verrichten; eventueel prestaties te verrichten die niet door het RIZIV erkend zijn maar waarvoor Comopsmed wel de toestemming heeft gegeven; geneesmiddelen voor te schrijven die door het RIZIV worden terugbetaald of geneesmiddelen die het RIZIV niet terugbetaalt.

Aan het eind van de raadpleging:

  • krijg je een dubbel-geel voorschrift waarop de geneesmiddelen staan die je bij een burgerapotheek afhaalt;
  • als de arts je verwijst naar een specialist, maakt hij een doorverwijzing op in twee exemplaren: één voor de specialist, het andere voor jou, om de raadpleging van de specialist terugbetaald te krijgen;
  • je betaalt enkel het deel dat het ziekenfonds terugbetaalt. In ruil krijg je een getuigschrift van verstrekte zorgen om aan je ziekenfonds te bezorgen. De arts moet een kopie nemen van dat getuigschrift voor hij het je overhandigt.

Bij de tandarts

De aangenomen tandarts verbindt zich ertoe zich te beperken tot de zorgverstrekking die het RIZIV erkent, meer bepaald raadplegingen, vullingen, ontzenuwingen, tandsteenverwijdering (1 x per jaar), kleine heelkunde (behalve extracties), tandheelkundige radiologie. Alle andere prestaties kunnen ook door de aangenomen tandarts worden uitgevoerd maar die zal Defensie je niet terugbetalen. Voor de zorgverstrekkingen die het RIZIV niet erkent en
voor verplichte preventieve onderzoeken (Individueel Medisch Dossier) kan je terecht bij de tandarts van het Regionaal Medisch Centrum of bij de medische antenne van je eenheid.

Aan het eind van de raadpleging:

  • krijg je een dubbel-geel voorschrift waarop de geneesmiddelen staan die je bij een burgerapotheek afhaalt;
  • je betaalt enkel het deel dat het ziekenfonds terugbetaalt. In ruil krijg je een getuigschrift van verstrekte zorgen om aan je ziekenfonds te bezorgen. De tandarts moet een kopie nemen van dat getuigschrift voor hij het je overhandigt.

Bij de kinesist

Om recht te hebben op een terugbetaling door Defensie, moet je een erkende kinesist raadplegen en in het bezit zijn van een doorverwijzing, een zogeheten 'model transfer'. Dit document wordt afgeleverd door een militaire arts, door een burgerarts, erkend door Defensie, door een specialist van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) door een externe specialist waarnaar een erkende zorgverstrekker je heeft doorverwezen.

 

Bij de specialist

Je kan bij de specialisten van het MHKA terecht voor: specialiteiten locomotorische aandoeningen (orthopedie, fysiotherapie, reumatologie, sportgeneeskunde, cel evaluatie preventie research & development met o.a. rugschool, nekschool, isokinetische evaluatie, evaluatie aan de hand van oppervlakte EMG, ganganalyse & pedobarografie, functionele evaluatie van de lumbale en cervicale wervelzuil, evaluatie in 3D van de mobiliteit en propioceptie) Medical, Nutrition & Fitness Unit (MeNuFit), travel clinic – reizigersgeneeskunde, hyperbare geneeskunde, stomatologie en tandheelkundige ingrepen (extracties, alle prestaties gerelateerd aan het plaatsen van tandheelkundige prothesen waaronder de implantaten en sommige gespecialiseerde verzorgingen zoals orthodontie, TMD en parodontologie), pijnkliniek, centrum geestelijke gezondheidszorg (centrum voor crisispsychologie CCP, dienst individuele hulpverlening (DIH), militair centrum alcohologie (CMILA)), chronische wondzorg, brandwonden, medische beeldvorming (Regio Brussel).

Als je militaire of erkende arts je naar een van die specialisten verwijst, kan je gebruikmaken van de gratis verzorging in het MHKA. Als je echter geen specialist van het MHKA raadpleegt, wordt je niet vergoed door Defensie. Je krijgt slechts het deel terugbetaald dat het ziekenfonds dekt. Het resterende bedrag is voor eigen rekening.