-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Partners / Projecten

Partners / Projecten

Publieke sector:

Omschrijving van het project

De overplaatsing naar het openbaar ambt bestaat erin om een militair van het actief kader te laten overgaan naar het statuut van staatsambtenaar of naar een gelijkaardig statuut in een overheidsdienst. Voor de definitieve overplaatsing is er desgevallend een fase van terbeschikkingstelling waar de militair de vereiste opleidingen en stage volgt om zijn nieuwe functie uit te oefenen.

Lees meer...

Beroepsomschakeling / Outplacement:

Omschrijving van het project

Lees meer...

Privésector:

Omschrijving van het project

Lees meer...