-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Op de basissen en in de kwartieren

Op de basissen en in de kwartieren

Door de reorganisatie van Defensie is een aantal verpleegposten verdwenen. Momenteel zijn er over heel het land nog elf medische regionale centra (MRC) en vier medische antennes. De artsen van deze MRC en antennes richten zich op de gezondheidsaspecten die je beroep als militair kunnen beïnvloeden, meer bepaald op je capaciteit om aan operaties deel te nemen.

Denk maar aan aandoeningen aan het bewegingsapparaat; sportgeneeskunde en revalidatie; reisgeneeskunde en vaccinaties; luchtvaartgeneeskunde; mentale gezondheid.

Maar ook bij een ongeval tijdens de dienst en te wijten aan de dienst (met inbegrip van woon-werkverkeer); bij een acuut medisch probleem tijdens het vervullen van een opdracht. De MRC verstrekken ook tandheelkundige verzorging.

Je kan er terecht voor:

  • zorgverstrekkingen die niet door het RIZIV worden erkend extracties; vaste en uitneembare tandprothese; verzorging van het tandvlees (parodontologie) of van het gebit (orthodontie);
  • ontzenuwen van afwijkende tanden (gespecialiseerde endodontie);
  • vervangen van tandwortels (implantaten);
  • kaakproblemen in combinatie met het sluiten van de mond (gnathologie) of bijkomende tandsteenverwijderingen.
  • een ongeval tijdens de dienst en te wijten aan de dienst (met inbegrip van woon-werkverkeer);
  • een acuut tandheelkundig probleem dat zich voordoet op de werkplaats;
  • de preventieve onderzoeken (jaarlijks IMDO en voor elke missie) van het operationele personeel.