-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inlichtingen en VeiligheidsSchool

Inlichtingen en VeiligheidsSchool

Inlichtingen en VeiligheidsSchool

Visie

Wij, Inlichtingen en Veiligheidschool, willen binnen Defensie de stuwende kracht zijn inzake de gespecialiseerde professionele vormingen in het domein van Inlichtingen, Identificatie Materieel, militaire veiligheid en Militaire geografie, erkend voor onze expertise en onze competentie.

Missie

  • Wij doen dit door het personeel dat ons toevertrouwd wordt, in ons competentiedomein, kwaliteitsvolle vormingen te verstrekken, teneinde hen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige functies, zowel in een nationaal als in een internationaal verband.
  • We realiseren dit door onze vormingen permanent te evalueren en bij te sturen in functie van de veranderende omgeving en van de behoeften van onze klanten, maximaal gericht op de samenwerking in een Joint context.
  • Als Competentiecentrum Identificatie Materieel houden we ons steeds klaar om operationele staven, diensten en eenheden als raadgever in dit domein bij te staan.
  • Daarnaast willen we via het aangaan van partnerschappen en synergieën met aanverwante organismen in binnen –en buitenland, als competentiecentrum voor vormingen, op de hoogte blijven en tevens de coherentie van het onderricht in ons bevoegdheidsdomein binnen Defensie bevorderen.
  • Dit alles realiseren we door de pedagogische vorming van onze onderrichters te verzekeren en hun expertise op peil te houden.

Onze waarden

  • Kwaliteit
  • Klantgerichtheid
  • Expertise
  • Professionalisme