-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe word je reservist?

Hoe word je reservist?

Un premier contact auprès d’un centre d’information

Denk je eraan om bij de Reserve te komen? Dan vind je hier meer informatie over de verscheidene mogelijkheden.

Dit zijn de verschillende categorieën en leeftijdsvoorwaarden:

 • Soldaat: basisonderwijs - geen 35 j worden tijdens je wervingsjaar
 • Onderofficier normale werving Niv C: secundair onderwijs - geen 50 j worden in je wervingsjaar
 • Onderofficier Basis Bijzondere werving Niv B: specifieke bachelor - geen 50 j worden tijdens je wervingsjaar
 • Officier Normale werving: master - geen 50 j worden tijdens je wervingsjaar
 • Officier Bijzondere werving: specifieke master - geen 50 j worden in het wervingsjaar
 • Officier Laterale werving: specifieke master + een bepaald aantal jaren ervaring (gespecifieerd in de jobdescription) - geen 50 j worden in het wervingsjaar

Traject "1 jaar voltijds"

Je bent beschikbaar op de arbeidsmarkt en volgt aaneensluitend de volledige militaire opleiding. Daarna werk je voltijds gedurende 1 jaar bij Defensie in de functie waarvoor je geselecteerd werd.

Kun je dat jaar verlengen? Ben je nog geen 34 jaar, dan kan je je inschrijven voor een vacature voor militairen van het actief kader. In dat geval wordt de verlenging wel automatisch toegestaan gedurende je selectieproces.

Ben je ouder, dan evalueren we je aanvraag aan de hand van de behoefte van Defensie en van je geleverde prestaties.

Traject "klassiek"

Binnen het klassieke traject voor reservist kan je je opleiding spreiden over maximum 5 jaar. Na je opleiding zal je minimum 7 wederoproepingsdagen per jaar vervullen. Voor je opleiding moet je wel met het volgende rekening houden:

 • je Militaire Initiatiefase (MIF) van 2 weken moet je in 1 keer binnen de 12 maand na je inlijving voltooien
 • de Gespecialiseerde Militaire Opleiding (GMO - 2 weken) en je Gespecialiseerde Professionele Opleiding (GPO) moet je binnen de 4 jaar na inlijving hebben voltooid. Je GPO van 1 tot 3 weken kan je spreiden
 • na deze opleiding moet je binnen het jaar een stageperiode van 1 week in je eenheid volbrengen
 • het gevraagde diploma of getuigschrift moet je kunnen voorleggen voor het einde van je dienstneming van 5 jaar. Je kan maximum 2 keer een uitstel van 1 jaar vragen.

Traject "student"

Je bent student en je wil al eens proeven van het militaire leven? Bij dit traject spreid je de militaire vorming over je studiejaren. Elk jaar in de zomermaanden sta je klaar voor je wederoproeping van 4 weken.

Hier moet je je diploma natuurlijk nog niet kunnen voorleggen maar wel een attest van je hogeschool of universiteit dat je bent ingeschreven voor het vereiste diploma. Je diploma behaal je ten laatste 5 jaar na je inlijving.

Ben je afgestudeerd en heb je de volledige opleiding al doorlopen, dan kan je:

 • als reservemilitair vragen om in het traject 1 jaar voltijds te komen werken en doe je je eerste werkervaring op in je specialisatie. Kan je dat jaar verlengen? Ben je nog geen 34 jaar, dan kan je je inschrijven voor een vacature voor militairen van het actief kader. In dat geval wordt de verlenging wel automatisch toegestaan gedurende je selectieproces.

  Ben je ouder, dan evalueren we je aanvraag aan de hand van de behoefte van Defensie en van je geleverde prestaties.
 • je kan bij de reserve blijven en dus kiezen voor het traject klassiek. Je blijft bij Defensie werken op basis van een minimum aantal wederoproepingsdagen per jaar. Je kan blijven werken in je functie of je kan veranderen. Dan bekijken we samen welke functie je zou kunnen bekleden.