-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hoe informatie over Defensie bekomen?

Hoe informatie over Defensie bekomen? 

Voor inlichtingen over Defensie, kan je steeds terecht bij:

Contact Center Defensie

Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 15 uur.

0800 DEF4U / 0800 33348

Contactformulier

Dienst Klachtenmanagement Defensie

Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 – Blok 11
1140 Brussel

Nuttige info

Ondergrondse kabels en leidingen van Defensie zijn opgeladen  in  applicatie KLIM ( Federaal Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt). Plant u (graaf)werken, en heeft u vragen over de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, gelieve dan https://www.klim-cicc.be, te raadplegen. Voor Vlaanderen zijn deze ook consulteerbaar in het Kabel en Leiding Informatie Portaal van de Vlaamse Overheid: (https://www.agiv.be/producten/klip)

Openbaarheid van bestuur

Elke burger heeft het recht om kennis te nemen van bestuursdocumenten waarover een administratieve overheid beschikt, om er uitleg ter zake over te krijgen en/of om communicatie onder de vorm van een kopie te ontvangen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Voor documenten van persoonlijke aard moet de verzoeker aantonen dat hij een belang kan doen gelden.

Bij Defensie dienen de aanvragen voor openbaarheid van bestuur schriftelijk naar het volgend adres opgestuurd te worden:

Ministerie van Landsverdediging
Chef van het Administratief en Technisch Secretariaat
Lambermontstraat 8
1000 BRUSSEL

MOD-PUBADMIN_OPENBESTUUR@mil.be

Op elke aanvraag dient duidelijk hernomen te worden:

  • Naam, voornaam en adres van de aanvrager;
  • Het onderwerp van de aanvraag;
  • De gevraagde documenten;
  • Het aantonen van een belang om toegang tot de administratieve documenten met een persoonlijk karakter betreffende een derde persoon te verkrijgen;
  • De keuze om het document ter plaatse te consulteren of om er een kopie van te bekomen. In dit laatste geval dient er op de aanvraag vermeld te worden of deze kopie persoonlijk meegenomen wordt of indien deze via de post overgemaakt moet worden.