-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geneesmiddelen, bril of prothese

Geneesmiddelen, bril of prothese: hoe werkt de terugbetaling?

Je hebt geneesmiddelen, een bril of een prothese nodig en je weet niet welke procedure je moet volgen? Een gewaarschuwd patiënt is er twee waard! Hieronder kom je alles te weten over hoe Defensie je die kosten terugbetaalt.

Ik heb een voorschrift voor geneesmiddelen

Na onderzoek zal de aangenomen arts een ‘dubbelgeel’ voorschrift opstellen. Daarmee kan je in elke burgerapotheek gratis geneesmiddelen afhalen. Als je toch iets moet betalen bij de apotheker, dan betekent dit dat het voorgeschreven geneesmiddel niet erkend is door Defensie of door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Het patiëntengedeelte wordt dan ook niet terugbetaald.

Hier vind je de regelmatig bijgewerkte lijst met geneesmiddelen die Defensie erkent. Indien je aangenomen arts nog geen ‘dubbel-geel’ voorschriftenboekje heeft, dan bezorgt hij je een klassiek voorschrift. In dit geval moet je aan de apotheker een BVAC-attest (bijkomende verzekering) vragen. Hiermee kan je het betaalde remgeld (patiëntengedeelte) terugvorderen. Dat BVAC-attest stuur je op naar BFA-M, samen met twee exemplaren van de terugbetalingsaanvraag.

Als je gebruik maakt van je recht op vrije keuze en een niet-aangenomen arts consulteert, zal die je een wit voorschrift afleveren. In dit geval komt Defensie niet tussen in de kosten.

In geval van een dringende raadpleging bij een nietaangenomen arts betaalt Defensie je de kosten van geneesmiddelen op een wit voorschrift echter wel terug. Enkel de farmaceutische producten die niet erkend zijn door Defensie of het RIZIV zijn voor je eigen rekening. Je kan de terugbetaling van je kosten aanvragen bij BFA-M aan de hand van het formulier terugbetaling medische kosten waar je het BVAC-attest van de apotheker aanhecht.

Ik heb een bril nodig

De tussenkomst van Defensie voor de kosten van een bril is beperkt tot een maximumbedrag van:

  • 125 euro voor een montuur;
  • 25 euro per unifocaal of degressief glas;
  • 65 euro per multifocaal (progressief of bifocaal) glas.

Eerst raadpleeg je een aangenomen arts die je met een Model Transfer doorverwijst naar een oogarts. Die stelt een medisch getuigschrift op en schrijft je de glazen voor je bril voor. Binnen de zes maanden ga je vervolgens met het voorschrift naar een opticien naar keuze voor de uitvoering ervan. De bril moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de glazen in organisch glas (opgelet! Geen fotochromatische glazen ) zijn met een antikraslaag en moet het montuur het glas volledig omgeven. De opticien moet hiervoor een schriftelijke verklaring afleggen (standaardformulier). Je betaalt meteen de factuur en dient je terugbetalingsaanvraag in tweevoud in bij BFA-M. Opgelet : er is enkel een tussenkomst voor brillen aangekocht in België (Cfr Bijl van het KB 2003 betreffende de kostenloosheid van de gezondheidszorgen). Aan die aanvraag moet je deze documenten toevoegen:

  • een origineel van het Model Transfer, opgesteld door een militaire, contractuele of aangenomen arts;
  • de verklaring van de opticien;
  • de originele factuur;
  • een kopie van het voorschrift van de oogarts.

Het montuur vervangen kan ten vroegste na vijf jaar. De glazen vervangen kan in principe ten vroegste na twee jaar.

Defensie vergoedt contactlenzen enkel als een bril dragen niet mogelijk is, of als je voldoet aan de RIZIVnormen (de oogarts kan je hierover adviseren). Enkel ongekleurde lenzen zijn toegelaten.

Ik heb een orthopedische prothese, orthese of hulpmiddel nodig.

Als je aangenomen arts vindt dat jij een prothese, orthese of ander hulpmiddel nodig hebt, dan moet hij je doorverwijzen naar een specialist van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA). Enkel dan kan je genieten van een tussenkomst vanwege Defensie.

Na tussenkomst door de mutualiteit betaalt Defensie het remgeld voor prothesen, orthesen of andere hulpmiddelen terug. Je moet daarvoor wel een kopie van het voorschrift van de orthopedist en de Bijlage 13 opsturen. Dat document kan enkel een erkend bandagist afleveren, niet een apotheker.