-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Documenten en wetteksten

Documenten

Documenten en templates

De inhoud van alle documenten hieronder is uitsluitend van toepassing op militairen die deelnemen aan een project van externe mobiliteit.

Bij de federale politie is er een nieuwe directie Beveiliging (DAB) opgericht binnen de algemene directie bestuurlijke politie. De documenten hieronder regelen de voorwaarden voor de overplaatsing van militairen (vrijwilligers) naar het kader van de beveiligingsagenten van politie. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op militairen (vrijwilligers) in het BDL-statuut.