-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De waarde van de Belgische Defensie

Vandaag kent onze Belgische samenleving een generatie grootvaders die geen oorlog meer aan den lijve heeft ervaren.  Na meer dan zestig jaar vrede op ons grondgebied percipiëren brede lagen van onze bevolking veiligheid dan ook als een evidentie in onze samenleving en stelt de burger zich de vraag wat de waarde van de Belgische Defensie is.

In het eerste hoofdstuk zetten we de termen ‘kosten’ en ‘waarde’ van Defensie naast elkaar. Het tweede hoofdstuk beschrijft de veiligheidsomgeving van vandaag en morgen. In een volgend hoofdstuk duiden we de intrinsieke waarde van de Belgische Defensie voor haar samenleving, namelijk de bijdrage aan de nationale veiligheid in binnen- en buitenland. Het vierde en laatste hoofdstuk gaat in op de afgeleide waarde van onze Defensie, waarin de directe economische return on investment centraal staat.