-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De topsporters Defensie

De topsporters Defensie

De topsporters zijn de sportieve ambassadeurs voor Defensie. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers van Defensie maar dragen ook het positieve en dynamisch karakter van Defensie uit naar de privé.

De topsporters dragen bij tot de werving van het personeel alsook tot het promoten en stimuleren van actief sporten binnen Defensie. Ook wenst Defensie met dit project jonge talentvolle sporters de kans te geven de moeilijke en kritieke periode tussen topsportbelofte en topsporter op een geleidelijke manier te overbruggen.

Daarenboven toont Defensie, via dit project, het belang dat zij hecht aan de sociale functie die sport vervult in de maatschappij en steunt zij hiermee actief de topsport in België.