-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Competentiecentrum voor de vorming steun

Competentiecentrum voor de vorming steun

Ruquoy

Opdrachten

Het Competentiecentrum voor de Vorming Steun staat in voor de basis-, voortgezette en complementaire vorming in het domein van de steun (communicatie- en informatiesystemen, logistiek, luchtvaarttechniek, catering en administratie).

Het centrum verzorgt en geeft kwaliteitsvolle vormingen, afgestemd op de noden van Defensie, de Nederlandse krijgsmacht (binnen het binationale akkoord) en soms ook van andere buitenlandse legers.

Zijn leuze is

Get the right support skill. Right now!

Historiek

Op 19 december 2006 richtte Defensie een nieuwe vormingsinstelling op: de School van de Steunberoepen.

De staf, in het kwartier Ruqouy in Doornik, groepeert vijf gespecialiseerde vormingscentra:

  • Vormingscentrum Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) in Peutie
  • Vormingscentrum Logistiek in Doornik
  • Vormingscentrum Luchtvaarttechniek (Tech Air) in Saffraanberg
  • Vormingscentrum Administratie in Peutie
  • Vormingscentrum Voedingstechnieken in Peutie

In mei 2008 maakt de benaming 'School voor de Steunberoepen' plaats voor het 'Competentiecentrum voor de Vorming Steun' (CC Sp). De vormingscentra worden omgedoopt tot departementen.

In september 2008 wordt het Departement van de voedingstechnieken in Peutie ontbonden en ziet het CC Sp Belgisch-Nederlands Departement Catering het daglicht in Sint-Kruis, bij Brugge. Deze binationaal kokschool neemt de vormingsopdrachten over van het Belgisch-Nederlands Commissariaat van de Marinecomponent en van het Departement van de Voedingstechnieken.

In juni 2010 fuseren het Departement CIS en het Departement Administratie. De benaming wordt CC Sp Departement CIS-Adm.