-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bij de specialist

Bij de specialist

Bij de specialist

Voor specialisten die niet beschikbaar zijn in het MHKA, zal de militaire of erkende arts je verwijzen naar een externe specialist. Opgelet, om te zorgen dat Defensie je terugbetaalt, moet je een ziekenfondsarts raadplegen waarvan de specialiteit erkend is door het RIZIV (en waarvan je erkende arts of tandarts op de hoogte is).

Je moet ook beschikken over een doorverwijzing of 'model transfer' van:

  • een militaire arts;
  • een arts of tandarts, door Defensie erkend;
  • een specialist van het MHKA als die een beroep op een externe specialist nodig acht.

Als de externe specialist je echter naar een collega wil sturen, moet je terug langs uw erkend arts of tandarts voor een nieuwe doorverwijzing (model transfer). Enkel zo behoud je het recht op terugbetaling door Defensie.

Na de raadpleging betaal je het volledige honorarium aan de specialist. Een deel ervan betaalt je ziekenfonds terug. De rest krijg je terug van Defensie (BFA-M). Om het bedrag terug te vorderen, moet je een terugbetalingaanvraag indienen samen met het originele 'model transfer'. De terugbetalingaanvraag dien je dan in bij BFA-M.