-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bij de kinesist

Bij de kinesist

De erkende kinesist zal je enkel de zorgen verstrekken die het RIZIV erkent. Alle andere zorgen betaalt Defensie niet terug. Na de raadpleging betaal je het volledige honorarium aan de kinesist.

Hij bezorgt je dan een 'attest van verstrekte zorgen' dat je bezorgt aan je ziekenfonds. Dat zal een deel van het bedrag terugbetalen. De rest krijg je terug van Defensie (via BFA-M). Om dat restbedrag terug te vorderen, moet je na de reeks behandelingen het verslag van de erkende kinesist binnenbrengen bij het Regionaal Medisch Centrum. Dit RMC zal dan de terugbetalingaanvraag ondertekenen als bewijs van ontvangst van het verslag.

De terugbetalingaanvraag vind je in 'Downloads' en moet je indienen bij BFA-M.

Op hoeveel behandelingen heb ik recht?

Voor een courante aandoening (verstuiking, lumbalgie,…) betaalt Defensie (BFA-M) maximaal achttien sessies terug. Indien nodig kan de arts van het RMC je doorverwijzen naar een specialist in het MHKA voor eventuele extra sessies. Voor een aandoening type F (gewoonlijk na een operatie) is het maximum aantal sessies vastgesteld op zestig. Voor een zware aandoening (reumatische artritis, MS, amputatie, verlamming, …) is er geen beperking. En de kinesitherapie in het MHKA? De kinesisten van het MHKA zijn gespecialiseerd in de zogeheten ‘tweedelijnszorg’. Na een raadpleging bij een specialist in het MHKA kan die je naar een kinesist doorverwijzen.