-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden

Een eerste contact via  het informatiecentrum

Om aanvaard te worden als kandidaat-reservemilitair moet/mag je:

  • Belg zijn, of burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
    Wie een dubbele nationaliteit heeft, moet voldaan hebben aan de militiewetgeving van het land waarvan zij de nationaliteit hebben en mag er geen militaire verplichtingen meer hebben.
  • beschikken over de noodzakelijke morele kwaliteiten.
  • voldoen aan de studievoorwaarden.
  • voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden: voor reserve-officier en -onderofficier mag je geen 50 jaar zijn op 31 december van het jaar van je inlijving. Voor een reserve-soldaat of –matroos mag je op dat moment geen 35 jaar zijn.
  • beschikken over je burgerlijke en politieke rechten
  • geen negatief veiligheidsadvies krijgen van het Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, of hun veiligheidsverificatie niet geweigerd hebben
  • slagen voor de selectieproeven en hoog genoeg gerangschikt zijn

Hoe word je reservist?

Wil je meer meten over de voorwaarden? Stel je vragen aan onze mensen in de Informatiecentra van Defensie.