-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden

Een eerste contact via het informatiecentrum

Om aanvaard te worden als kandidaat-reservemilitair moet/mag je:

 • Belg zijn of burger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Zwitsere Bondstaat. Als je geen Belg bent, moet je voldaan hebben aan de militiewetten in het land van je nationaliteit.
 • Nederlands of Frans kunnen spreken.
 • voldaan hebben aan de leerplicht (wet van 29 juni 1983).
 • nog geen 34 jaar zijn op 31 december van het jaar waarin de selectieproeven starten. Voor een plaats als reservevrijwilliger van de normale werving mag je op dat moment geen 26 jaar zijn. Voor een plaats als reservemilitair van de laterale bijzondere werving mag je dan geen 50 jaar zijn.
 • niet definitief ontheven zijn uit je ambt door ontslag, oppensioenstelling of dienstverbreking van ambtswege. Behalve wegens medische ongeschiktheid voor de luchtdienst of beroepsonbekwaamheid voor de luchtdienst.
 • niet op pensioen gesteld of ontslagen zijn wegens definitieve (lichamelijke) ongeschiktheid of reform.
 • niet al eerder vrijgesteld zijn om medische redenen, zoals bepaald in de gecoördineerde dienstplichtwetten.
 • de morele, karakteriële en fysieke eigenschappen bezitten die noodzakelijk zijn voor een officier, onderofficier of vrijwilliger.
 • slagen in de psychotechnische proeven en de overige wettelijke selectieproeven.
 • als kandidaat-reservemilitair: dat statuut al niet eerder verloren hebben.
 • als kandidaat-reservemilitair vrijwilliger: een getuigschrift hebben van het basisonderwijs of gelijkwaardig.
 • als kandidaat-reserveonderofficier: beschikken over een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig getuigschrift.
 • als kandidaat-reserveofficier: geschikt zijn voor hogere studies volgens de onderwijswetten.