-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Niger: Operation New Nero

Niger, Operation New Nero

Omwille van zijn geografische ligging heeft Niger te kampen met sterke veiligheidsproblemen. Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes.

Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij , internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers,

Defensie wil dit probleem helpen aanpakken door de militaire capaciteiten te versterken en het land te steunen in zijn strijd tegen het terrorisme. Als bilaterale steun aan Niger is die bijdrage tegelijk ook gecoördineerd met andere aanwezige partnerlanden in Niger zoals de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Voor die opdracht stuurt Defensie in 2020:

  • een vooruitgeschoven verbindingsploeg voor speciale operaties (Special Operations Forward Liaison Team) met een vijftiental militairen gedurende het hele jaar. Het detachement kan ook een aantal specifieke instructiemissies uitvoeren.
  • ongeveer vijf militairen gedurende ongeveer drie maanden voor een tactisch trainingsprogramma met Nigerse eenheden in de buurt van Niamey. Tegelijk zorgen ze voor de opstart en uitbreiding van een nationaal trainingscentrum in Niger.
  • militaire bijstand door een bijkomende opleiding aan de interventie-eenheden van het Nigerse leger in Maradi met een veertigtal militairen gedurende het hele jaar en bijkomend 35 militairen gedurende vier maanden
  • vijftien militairen gedurende vier maanden om vanuit Niamey de training verder te zetten van delen van een observatie-en verkenningsbataljon
  • tien militairen gedurende drie maanden en vijf militairen gedurende drie maanden geven respectievelijk een bijkomende opleiding aan de mobiele grenscontrolecompagnie en de speciale interventie-eenheid van de gendarmerie.
  • een ploeg van vijf personen gedurende een maand om de ontwikkeling van een nationaal trainingscentrum voor commando’s te begeleiden en te ondersteunen
  • vier militairen gedurende elf weken om de inspanning voort te zetten in het domein van de Naval Small Craft Instruction and Technical Training School (NAVSCIATTS), een Amerikaans project in het kader van het Initiatief van het Tsjaadmeer. Die opleiding wordt gedeeltelijk in de VS en in Niger gegeven.
  • ongeveer vijf militairen gedurende twee keer vijf weken voor de vorming en training van een Nigerse gemotoriseerde escorte-eenheid.

recente artikelen

Logistieke steun, ook in Covid-19-tijden

Ook in deze tijden van Covid-19 ondersteunt het 18 Bataljon Logistiek de operaties en de dagelijkse werking van de eenheden van de Landcomponent.

Business as (un)usual: operaties Defensie

Het coronavirus domineert momenteel het wereldnieuws. De normale manier van leven kreeg een fikse knauw, waarvan de gevolgen nog lang voelbaar zullen zijn. Ook Defensie past zich aan de huidige gang van zaken aan, wat niet betekent dat haar opdrachten in het gedrang komen.

Defensie zet zich in op alle fronten

Tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis blijft Defensie zijn opdrachten uitvoeren. Naast buitenlandse operaties en die in eigen land, bieden we ook hulp aan de natie tijdens de Covid-19-crisis.

België herdenkt zijn veteranen

Op 7 april is het Veteranendag. Dan herdenkt Defensie elk jaar de gesneuvelde militairen sinds 1945. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog overleden 252 Belgische militairen tijdens het uitvoeren van vredesoperaties.

Kerntaken Defensie weer centraal in 2020

Op de vliegbasis van Kleine-Brogel heeft Defensie de operaties voor dit jaar voorgesteld. Er was vooral aandacht voor de opdracht Baltic Air Policing (BAP), waaraan op dit moment Belgische F-16’s deelnemen. Daarnaast is het Belgische leger in 2020 vooral actief in eigen land, de Sahel, het Midden-Oosten en aan de oostgrens van Europa.