-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Medische component

Het personeel is de grootste rijkdom van Defensie. Daarom vormt gezondheid een van onze prioriteiten. Een militair die niet blaakt van gezondheid kan zijn opdracht niet naar behoren uitvoeren.

De Medische Component biedt medische ondersteuning tijdens militaire operaties, tijdens opleidingen en trainingen van het volledige personeel en tijdens nationale hulpacties, bijvoorbeeld bij rampen.

Tijdens buitenlandse operaties moeten militairen op een medische ondersteuning van dezelfde kwaliteit als in eigen land kunnen rekenen. De Medische Component zorgt daar voor eerstelijnszorg, gespecialiseerde ondersteuning, medisch-logistieke bijstand, dierengeneeskunde en controleert de hygiëne.

Om de militairen op hun opdrachten voor te bereiden, zorgt de Medische Component voor hun selectie en opvolging en helpt ze hen om hun medische geschiktheid op peil te houden en te herstellen. Verder organiseert de Medische Component de basisopleidingen en voortgezette cursussen eerste hulp voor alle militairen.

Omdat het militaire beroep zo bijzonder is, vormt de Medische Component in eigen land een aanvulling op de burgerlijke geneeskunde, zowel op het vlak van eerstelijnshulp als in bepaalde ziekenhuisspecialismen.

recente artikelen

Medische planners, belangrijk in de crisis

De medische planners die Defensie bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft ingezet, kregen op donderdag 30 april bezoek van de commandant van de Medische Component, generaal-majoor Pierre Neirinckx. Een gelegenheid om in te zoomen op hun rol, die ze nu een maand uitoefenen, en naar de uitstekende samenwerking met de FOD.

Infectieziektes aan boord van schepen

Tijdens deze Covid-19-pandemie is het ook voor Defensie een topprioriteit om alle taken veilig uit te voeren. Marineschepen zijn als het ware kleine gemeenschappen. Door hun unieke structuur en indeling in departementen met elk een eigen takenpakket, kunnen ze voor langere periodes zelfstandig op zee opereren.

Componenten ondersteunen zorgcentra

Sinds het begin van de gezondheidscrisis die ons land lamlegt, tracht Defensie de bevolking op diverse manieren te ondersteunen. In zorgcentra over heel het land blijft militair personeel zich inzetten om hulp te bieden.

Inzet middelen Defensie in strijd tegen Covid-19. Situatie: 24 april

Tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis blijft Defensie zijn opdrachten uitvoeren. Naast buitenlandse operaties en die in eigen land, bieden we ook hulp aan de natie tijdens de Covid-19-crisis.

Militairen ruilen helm voor mondmasker

De Medische Component van Defensie komt de laatste weken prominenter in beeld. Dat heeft alles te maken met het uitwisselen van expertise tussen verschillende medische instanties, om het in evenwicht te behouden in onze gezondheidszorg. Naast inzet van militair personeel in woonzorgcentra (WZC) en rusthuizen, staat Defensie ook klaar om ontsmettingen uit te voeren.

Pages