-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Crocus ondersteunt Ter Heide

Een delegatie van de mijnenjager Crocus bezocht op 12 juni ‘Ter Heide’, een zorgcentrum waar kinderen en volwassenen met een ernstige en diepe mentale beperking met warmte omringd worden.

Ook Belgische driekleur siert Normandische kust

De wereld heeft op vrijdag 6 juni 2014 de zeventigste verjaardag van de landing in Normandië herdacht. Maar voor België begon dit eerbetoon een dag eerder. Op Pont des Belges in Deauville bracht het Bataljon Bevrijding – 5 Linie een eerbetoon aan het werk van zijn voorganger, de Brigade Piron.

De Godetia keert terug uit de Golf van Guinee

Na twee maanden intensieve training is het commando- en steunschip Godetia op zijn terugweg. Op 20 juni wordt het verwacht in zijn thuishaven Zeebrugge.

Een dag op zee met de Leopold I

De rekruteringspartners van Defensie, zoals de VDAB, FOREM, Actiris en de ONEM, zijn op woensdag 28 mei ingescheept op het fregat Leopold I. Zo kon hun personeel zich een beter beeld vormen van de beroepen bij de Marinecomponent.

Instandhoudingprogramma voor de Louise-Marie

Na de Leopold I in 2012 en 2013 is het aan de beurt van het fregat Louise-Marie om het instandhoudingsprogramma te ondergaan.

Pages