-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Luchtcomponent

De Luchtcomponent blinkt uit door zijn hoogtechnologische vliegtuigen en krachtdadige optreden over heel de wereld. Onze toestellen vliegen uit voor luchtembargo’s, doelgerichte bombardementen, nabije luchtsteun, als luchtpolitie, voor humanitair transport, internationale opleidingen of voor hulp aan de natie. Onze vliegtuigen en helikopters zijn overal waar ze nodig zijn, soms zelfs op extreem korte termijn.

Concrete voorbeelden zijn er genoeg. De Luchtcomponent is sinds oktober 2014 actief in het Midden-Oosten. Vanaf de Afghaanse vliegbasis van Kandahar hebben zes F-16's van september 2008 tot oktober 2014 de internationale ISAF-grondtroepen vanuit de lucht ondersteund. In 2011 hielpen zes andere F-16’s de Libische bevolking te beschermen tegen het autoritaire regime van Kadhafi. In Centraal-Afrika kunnen onze C-130’s westerlingen helpen evacueren tijdens ernstige crisissen. In België staan onze Sea King-helikopters al decennialang klaar om mensenlevens te redden. Defensie is er dan ook fier op!

Burgerlijke en militaire specialisten omkaderen voortdurend elk toestel. Piloten, technici, elektromechanici, verkeersleiders, ingenieurs, specialisten in luchtvaartelektronica, air commando’s, administratief personeel en logistieke medewerkers geven allemaal het beste van zichzelf. Als een van die schakels faalt, kan dat gevolgen hebben voor de hele keten en ook de opdracht. Daarom zijn motivatie, professionaliteit en solidariteit fundamentele waarden bij de Luchtcomponent.

recente artikelen

Belgische Land- en Luchtcomponent bezoeken ABNL

Op 12 en 13 januari hebben de commandanten van de Belgische Land- en Luchtcomponent een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier Admiraliteit Benelux (ABNL) in Den Helder. Generaal-majoor Jean-Paul Deconinck en generaal-majoor vlieger Frederik Vansina waren daarbij vergezeld van de adjunct-stafchef Operaties en Training, flottieljeadmiraal Georges Heeren.

Rondvraag naar vervanger F-16

Defensie verkent momenteel hoe het in de toekomst zijn luchtgevechtscapaciteit kan verzekeren. Om die marktverkenning zo open mogelijk te laten verlopen, heeft de minister, samen met specialisten van de Defensiestaf, die rondvraag toegelicht aan de commissie Landsverdediging.

Succesjaar voor DOVO en Sea King

Belgische militairen worden niet enkel in het buitenland ingezet. Ook op Belgisch grondgebied zijn ze voortdurend in de weer om de natie een helpende hand toe te steken. Een broodnodige taak, zo blijkt uit de cijfers van 2014.

Eindejaarsbezoek aan operatie Desert Falcon

Op 27 december 2014 brachten de chef Defensie en de generaals van de Luchtcomponent en personeelsbeheer een eindejaarsbezoek aan de Belgische operatie Desert Falcon...

Militaire operaties in 2014

Defensie nam in 2014 deel aan een tiental operaties. Mali, Congo en Afghanistan zijn maar enkele landen waar onze militairen actief waren. Een audiovisueel overzicht van de grootste operaties van 2014.

Pages