-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Milieuconsulent (R)

Milieuzorg, ook onze bekommernis!

Defensie is een milieubewuste organisatie die ook zijn steentje bijdraagt om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Hierbij speelt de ondersectie Risicobeheersing en milieu van de Algemene Directie Material Resources (DG MR) een belangrijke rol. Daar werkt luitenant-kolonel en burgerlijk ingenieur Vincent Peremans als reservemilitair. Hij is niet alleen milieuconsulent maar ook kabinetschef bij minister Carlo Di Antonio, Waals minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en Dierenwelzijn.

Nieuw milieuhandvest voor Defensie

Afgelopen maandag 14 juli was een hoogdag voor het milieubeleid bij Defensie. Defensiechef generaal vlieger Gerard Van Caelenberge ondertekende het nieuwe milieuhandvest in het bijzijn van luitenant-generaal Guy Clement, chef van de Algemene Directie Material Resources (DG MR).