-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meteo Wing

Nieuwe diversiteitswind bij Defensie

“Het belangrijkste is dat elk personeelslid zich thuis voelt bij Defensie.” Met die woorden opende de chef Defensie, generaal Marc Compernol, een conferentie rond vijftien jaar diversiteitsbeleid bij Defensie.

Wereld Meteorologische Dag 2018

Op 23 maart wordt overal ter wereld de Wereld Meteorologische Dag gevierd. Die dag herdenkt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) elk jaar haar oprichting in 1950. Dit jaar was het thema 'weather-ready, climate-smart'.

Defensie zet groot in op herdenkingen Passendale

Op maandag 31 juli was het precies honderd jaar geleden dat de Slag om Passendale begon, een van de meest bloedige veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Om die te herdenken, organiseerde Groot-Brittannië enorme herdenkingsplechtigheden op 30 en 31 juli. Ook Defensie deed een stevige duit in het zakje om te zorgen dat alles gesmeerd liep in de Westhoek.

Wereld Meteorologische Dag 2017

Op donderdag 23 maart wordt overal ter wereld de Wereld Meteorologische Dag gevierd. In het kader van internationale samenwerkingsakkoorden grijpt de Meteo Wing elk jaar die kans aan om even stil te staan bij weergerelateerde thema's.

Wereld Meteorologische Dag 2016

Op woensdag 23 maart werd overal ter wereld de Wereld Meteorologische Dag gevierd. Die jaarlijkse gebeurtenis herdenkt de oprichting van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in 1950, om een constante opvolging en toezicht op het weer en het klimaat te kunnen houden, ten voordele van een beter leven en een betere toekomst.