-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

KMS stelt expertise ten dienste van luchtcontroleurs

Al enkele weken werkt aan de Koninklijke Militaire School (KMS) een ploeg van het laboratorium Extended Reality (XR) samen met luchtcontroleurs van de basis van Florennes. Ze helpen hen de gepaste technologie te vinden om de luchtvaartveiligheid te verhogen, rekening houdend met hun noden en beperkingen.

Luitenant-generaal Jockin vertrekt op rust

In Aarlen was er op vrijdag 28 maart heel wat te doen in het kwartier Generaal Bastin. Luitenant-generaal Jean-Marie Jockin vertrekt op 1 april officieel op rust. Defensie had voor hem een afscheidsplechtigheid georganiseerd, waarop ook de chef Defensie aanwezig was, generaal vlieger Gerard Van Caelenberge.

Defensie blijft belangrijk

"Defensie blijft belangrijk, La Défense restera importante, Defence truly matters." Die boodschap is voor vice-eersteminister en minister van Landsverdediging Pieter De Crem zo belangrijk, dat hij ze in drie talen herhaalde. Dat deed hij op 11 december 2013 tijdens een lezing aan de Koninklijke Militaire School.

KHID opent academiejaar met topsprekers

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in Brussel heeft op 16 september 2013 plechtig het nieuwe academiejaar geopend. Op zijn avondconferentie ontving het KHID voor het eerst de voorzitters van de militaire comités van de NAVO en van de Europese Unie: generaals Knud Bartels (Denemarken) en Patrick de Rousiers (Frankrijk).