-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diversiteit

Defensie hijst de regenboogvlag

Sinds donderdag 16 mei wappert de regenboogvlag aan het kabinet en het hoofdkwartier van Defensie. Daarmee betoont Defensie zijn steun aan het federale LGBTQI-overheidspersoneel en het samenleven in diversiteit.

Nieuwe diversiteitswind bij Defensie

“Het belangrijkste is dat elk personeelslid zich thuis voelt bij Defensie.” Met die woorden opende de chef Defensie, generaal Marc Compernol, een conferentie rond vijftien jaar diversiteitsbeleid bij Defensie.

NAVO focust op gelijkwaardigheid

Meer dan 140 deelnemers uit 43 NAVO- en partnerlanden zijn van 29 mei tot 1 juni 2018 bijeengekomen om het genderbeleid bij hun strijdkrachten te bespreken. In het NAVO-hoofdkwartier in Haren bespraken ze de laatste vooruitgang, uitdagingen en verdere stappen voor het genderbeleid en de toepassing ervan bij de strijdkrachten en tijdens militaire operaties.

Defensie steunt de Pride

Vandaag, 17 mei, is het de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Omdat Defensie menselijke verschillen ziet als een meerwaarde voor het team, zal de Belgian Defence Rainbow Community zaterdag 19 mei deelnemen aan de Pride-optocht in Brussel.

Aantal vacatures bij Defensie in stijgende lijn

In 2018 zal Defensie 1.570 nieuwe rekruten ontvangen. Een stijging van 35 procent ten opzichte van vorig jaar.