-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

A996 Albatros

Gemeente Boom opnieuw peter van een marine-eenheid

Op vrijdag 7 oktober aanvaardde het korps Operaties van Zeebrugge tijdens de 187ste jaarmarkt het peterschap van de gemeente Boom. Dit gebeurde in de scheepswerf New Belgica, waar een replica gebouwd wordt van het mythische zeilschip van marineofficier Adrien de Gerlache.

DOVO vernietigt landmijn voor de kust

Op zondag 26 oktober vernietigde het DOVO team uit Zeebrugge ingescheept op de A996 Albatros een landmijn voor de Belgische kust.

Boom neemt afscheid van de BNS Albatros

De A996 Albatros, het Ready Duty schip (RDS schip) waarvan de stad Boom het peterschap draagt, wordt eind deze maand uit de vaart genomen.

Veel beweging voor de kust van Lombardsijde

Van 15 tot 26 september vond een amfibische oefening plaats op het strand van Lombardsijde. Een compagnie van het 12 en 13 Linieregiment en van het trainingscentrum Commando oefenden in het uitvoeren van stormlandingen.

Jeugdstage in de marinebasis Zeebrugge

Een dertigtal jongeren heeft van 28 juli tot 1 augustus aan een jeugdstage in de marinebasis van Zeebrugge.