-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Student geneeskunde

Student geneeskunde

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/04/2019

Inlijvingsdatum : 12/08/2019

Je functie

Als eerstelijnsarts ben je verantwoordelijk voor de medische ondersteuning van de militaire detachementen tijdens hun buitenlandse operaties; je behandelt algemene medische problemen, evenals de individuele en collectieve urgenties. Tevens ben je de raadgever voor alle medische aspecten van de detachements-commandant. Buiten de periodes van operationele inzet ben je arts in een regionaal medisch centrum of een medische antenne. Je bent er verantwoordelijk voor de specifieke militaire eerstelijnsgeneeskunde ten voordele van het personeel van Defensie, gesteund door jouw medische eenheid, tijdens een oefening of in een militair kwartier.

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Geslaagd zijn in de derde graad van het secundair onderwijs.