-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat verkenner-operator

Soldaat verkenner-operator

Je functie

Als soldaat verkenner-operator maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (Bataljon ISTAR: Intelligence, Surveillance,Target Acquisition and Reconnaissance), een operationele eenheid van de Landcomponent. De taken van dit bataljon zijn het vergaren van informatie en inlichtingen, het bewaken, het aanduiden van doelen en de verkenning.
De belangrijkste uitrusting die je gebruikt tijdens het inwinnen van informatie is een van op afstand bediende performante camera. Deze uitrusting maakt een gedetailleerde waarneming mogelijk van het terrein, de tegenstander of de partijen in conflict zowel bij dag als bij nacht.  Je hanteert moderne wapens en specifiek materieel (mitrailleur, radio, GPS, nachtkijker…).
Het welslagen van een tactisch manoeuvre hangt dikwijls af van jouw informatie.
Je bent beschikbaar voor een operationele inzet in het binnen- en buitenland.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 31 jaar niet hebben bereikt.
  • Getuigschrift van basisonderwijs.

De inschrijvingen voor deze vacature zijn afgesloten.
In september openen we opnieuw veel vacatures. Hou onze site dus zeker in het oog!