-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat hulpverlener ambulancier

Soldaat hulpverlener ambulancier

Uiterste inschrijvingsdatum : 12/12/2019

Inlijvingsdatum : 16/03/2020

Je functie

Als soldaat hulpverlener-ambulancier zorg je voor medische ondersteuning bij de evacuatie en behandeling van patiënten. Je verstrekt de eerste hulp op niveau hulpverlener ambulancier. Je vergezelt militairen tijdens (buitenlandse) opdrachten. Je onderhoudt ook het materiaal en de medische producten die je ter beschikking gesteld worden.

Je profiel

  • Je hebt voldaan aan de leerplicht en bent nog geen 31 jaar in het jaar van inlijving.
  • Je bent Belg of bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Getuigschrift van basisonderwijs.