-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat gevechtsgenie - paracommando

Soldaat gevechtsgenie - paracommando

Je functie

Als paracommando word je opgeleid en getraind in gevechtstaken en avontuurlijke technieken zoals klimmen en parachutespringen. Je werkt en voert opdrachten uit in gebieden waar andere gevechtseenheden niet worden ingezet. De vorming en de job zijn zowel op fysiek als karakterieel vlak veeleisend. 
Als soldaat gevechtsgenie-paracommando oefen je ongetwijfeld één van de beroepen uit met de meeste variatie binnen Defensie.
Je maakt deel uit van een team dat met zijn materieel en technische kennis de paracommando's steunt bij het overschrijden van hindernissen zoals rivieren en mijnenvelden.
Je beschermt de paracommando's door hindernissen aan te leggen of beschermende structuren zoals bunkers te maken.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 31 jaar niet hebben bereikt.
  • Getuigschrift van basisonderwijs.

Voor de vacatures soldaat/matroos is inschrijven op dit moment niet mogelijk. Van zodra er hierover meer nieuws is, publiceren we dit op onze jobsite.