-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Officier ICT Manager - Luchtcomponent

Officier ICT Manager - Luchtcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Inlijvingsdatum : 16/09/2020

Je functie

Je diploma geeft je de mogelijkheid om als technisch officier bij Defensie je loopbaan te beginnen. Na bijkomende militaire vormingen bezit je de nodige bagage om ook verschillende commando- en managementfuncties uit te oefenen in het ICT domein.
Als technisch officier bij de Luchtcomponent kan je je carrière starten in een CIS eenheid van de Luchtcomponent of in het Competentiecentrum CIS. Je technische bagage laat je ook toe om je carrière te starten binnen de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.

Je profiel

 • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
 • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
 • Houder zijn van een:
  Master (of Science) in informatica.
  Master (of Science) in de wiskundige informatica.
  Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie.
  Master (of Science) in de toegepaste informatica.
  Master (of Science) in de industriële wetenschappen: informatica OF elektronica-ICT.
  Master (of Science) in Electronics and ICT Engineering Technology.
  Master of ICT Enterprise Architecture.