-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Open Campus Day in de Koninklijke Militaire School

Open Campus Day in de Koninklijke Militaire School

22/03/2020

De Koninklijke Militaire School opent van 10 tot 18 uur haar deuren voor het grote publiek.

Als universitaire instelling van Defensie staat de KMS in voor de academische, militaire en fysieke vorming van toekomstige officieren.

Die dag kan iedereen de laboratoria, auditoria, logementen en sportinfrastructuur bezichtigen. Doorlopend zijn er demonstraties, sportcompetities en presentaties.

Uiteraard kan je je tijdens de Open Campus Day ook uitgebreid informeren over alle aspecten van de opleiding tot officier en de loopbaanmogelijkheden bij Defensie.

Meer informatie vind je op de website van de KMS.