-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie

17/11/2018

Op zaterdag 17 november 2018 om 17.00 uur vindt de jaarlijkse misviering plaats ter nagedachtenis van de overledenen militairen, burgers en reservisten van Defensie. Dit gebeurt in de kerk van Sint-Jacob op Koudenberg (Koningsplein, Brussel), de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht. Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout zal de herdenkingsdienst voorgaan.

Iedereen is van harte welkom, maar om organisatorische redenen wordt gevraagd om zich in te schrijven via de pastoor van de Koudenbergparochie: aalmoezenier Robrecht Boone (robrecht.boone@gmail.com, tel. 02 502 18 25 of  0476 77 81 32).