-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUBG

Oefeningen

EUBG

Sinds 1 juli 2014 is de European Union Battle Group (EUBG 2014-2) paraat om ingezet te worden bij crisissen, humanitaire rampen en catastrofes. België heeft van juli tot december 2014 de leiding over deze snelle reactie-eenheid van de Europese Unie.

De EUBG 2014-2 bestaat uit ongeveer 3.500 militairen uit zes landen: België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Aan het hoofd van de battlegroup staat de Belgische kolonel Philippe Boucké.

Door middel van de EUBG kan de EU haar verantwoordelijkheid opnemen om de mondiale veiligheid te verbeteren en een crisis met militaire middelen het hoofd te bieden.

De voorbereidingsperiode voor de EUBG 2014-2 startte al in 2013. De deelnemers trainden op alle niveaus diverse procedures zodat ze tijdens een eventuele inzet kunnen reageren op de meest uiteenlopende gebeurtenissen.

Tijdens drie grote oefeningen werden zowel het hoofdkwartier als de eenheden getraind en geëvalueerd. Na de slotoefening Quick Lion in juni werd de battlegroup klaar bevonden om ingezet te worden. Quick Lion vond plaats in de streek rond Saint-Hubert en Marche-en-Famenne.

Factsheet EUBG 14-02 in English - Infofiche EUBG

recente artikelen

Bataljon Jagers te Paard traint voor EUBG

Het Bataljon Jagers te Paard uit Heverlee voert sinds 2 april in de provincie Luxemburg een grootschalige oefening uit, getiteld Yellow Lion. Met meer dan 400 militairen en 100 voertuigen is de oefening een voorbereiding op hun deelname aan de European Union Battle Group, in de tweede helft van 2014.

Wat zijn de mogelijke opdrachten voor een EUBG?

De opdrachten van de EUBG worden bepaald in artikel 43 van het Europees Verdrag en de Europese Veiligheidsstrategie.

De samenstelling van de EUBG 2014-2

Het Force Headquarter ((F)HQ) leidt de gevechtsgroep. Voor EUBG 2014-2 is dit ontplooibare en multinationale hoofdkwartier opgebouwd rond het bestaande hoofdkwartier van de Belgische Medium Brigade uit Leopoldsburg.

De oorsprong van EUBG

De oorsprong van de European Union Battle Group (EUBG) kadert algemeen in het streven van de EU naar het ontwikkelen van een eigen militaire capaciteit om zo in staat te zijn tussen te komen in conflictgebieden.

Fyrom vervoegt de Belgische battle group

Een contingent uit de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (Fyrom) zal deel uitmaken van de EU battle group die België vanaf juli 2014 zal leiden. Dat hebben militaire vertegenwoordigers van de zes deelnemende landen op 24 maart officieel bekrachtigd.

Pages