-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

EUBG

Oefeningen

EUBG

Sinds 1 juli 2014 is de European Union Battle Group (EUBG 2014-2) paraat om ingezet te worden bij crisissen, humanitaire rampen en catastrofes. België heeft van juli tot december 2014 de leiding over deze snelle reactie-eenheid van de Europese Unie.

De EUBG 2014-2 bestaat uit ongeveer 3.500 militairen uit zes landen: België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Aan het hoofd van de battlegroup staat de Belgische kolonel Philippe Boucké.

Door middel van de EUBG kan de EU haar verantwoordelijkheid opnemen om de mondiale veiligheid te verbeteren en een crisis met militaire middelen het hoofd te bieden.

De voorbereidingsperiode voor de EUBG 2014-2 startte al in 2013. De deelnemers trainden op alle niveaus diverse procedures zodat ze tijdens een eventuele inzet kunnen reageren op de meest uiteenlopende gebeurtenissen.

Tijdens drie grote oefeningen werden zowel het hoofdkwartier als de eenheden getraind en geëvalueerd. Na de slotoefening Quick Lion in juni werd de battlegroup klaar bevonden om ingezet te worden. Quick Lion vond plaats in de streek rond Saint-Hubert en Marche-en-Famenne.

Factsheet EUBG 14-02 in English - Infofiche EUBG

recente artikelen

EUBG: van Leopoldsburg naar Rome, planning op het hoogste niveau

Van 6 tot 23 oktober nemen een veertigtal militairen van het hoofdkwartier van de Europese Unie Battlegroup (EUBG 2014-2) deel aan de Europese oefening 'Multilayer 2014'. Tijdens deze oefening wordt de EUBG geactiveerd voor een Europese opdracht in een fictief Oost-Afrikaans land.

Militaire voertuigen denderen door kazerne Peutie

Een lange kolonne militaire voertuigen rijdt op donderdag 17 juli door de kazerne van Peutie. Ze repeteren voor het militaire defilé op de Nationale Feestdag op maandag 21 juli.

Duitse interesse voor de Landcomponent

De Duitse commandant van de landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Bruno Kasdorf, heeft op 17 en 18 juni een bezoek gebracht aan zijn Belgische collega, Generaal-majoor Hubert De Vos, commandant van de Landcomponent. Luitenant-generaal Kasdorf was in het bijzonder geïnteresseerd in een verregaande samenwerking tussen Duitsland en België.

Minister De Crem bezoekt finale EUBG-oefening

Op donderdag 12 juni bezocht vice-eersteminister en minister van Landsverdediging De Crem de oefening Quick Lion. Die vormt de laatste test in de voorbereiding van de European Union Battle Group 2014-2. De Europese interventiemacht zal vanaf 1 juli paraat zijn en gedurende een half jaar onder Belgisch bevel staan.

België klaar om de EUBG te leiden

Zo’n 2.300 militairen uit zes landen hebben van 2 tot 10 juni deelgenomen aan de oefening Quick Lion in de provincies Luik en Luxemburg. Met die oefening werden de troepen voor een laatste keer klaargestoomd om vanaf juli deel te nemen aan de European Union Battle Group (EUBG).

Pages